Witamy w justalpaka!

Niniejszy regulamin okre艣la zasady korzystania ze Strony internetowej justalpaka, dost臋pnej pod adresem https://www.justalpaka.pl/.

U偶ytkownik wchodz膮c na Stron臋 internetow膮, akceptuje niniejsze warunki. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunk贸w U偶ytkownik powinien opu艣ci膰 Stron臋 justalpaka.

Pliki cookie:

Na tej Stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie, aby spersonalizowa膰 do艣wiadczenia online naszych odbiorc贸w. Wchodz膮c na Stron臋 justalpaka, wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie wymaganych plik贸w cookie.

Plik cookie to plik tekstowy, kt贸ry jest umieszczany przez serwer strony internetowej na dysku twardym komputera U偶ytkownika. Pliki cookie nie mog膮 by膰 wykorzystywane do uruchamiania program贸w lub przenoszenia wirus贸w na komputer U偶ytkownika. Pliki cookie s膮 艣ci艣le przypisane do danego u偶ytkownika i mog膮 by膰 odczytane tylko przez serwer internetowy w domenie, kt贸ra wygenerowa艂a plik cookie.

Pliki cookie mog膮 by膰 wykorzystywane do zbierania, przechowywania i 艣ledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych zwi膮zanych z prowadzeniem naszej Strony internetowej. U偶ytkownik ma prawo zaakceptowa膰 lub odm贸wi膰 zaakceptowania opcjonalnych plik贸w cookie. Niekt贸re pliki cookie s膮 wymagane i niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania Strony internetowej. Takie pliki cookie nie wymagaj膮 zgody, poniewa偶 s膮 aktywne przez ca艂y czas. Pami臋taj , 偶e akceptuj膮c wymagane pliki cookie, akceptujesz r贸wnie偶 pliki cookie stron trzecich, kt贸re mog膮 by膰 wykorzystywane przez inne podmioty podczas korzystania z us艂ug 艣wiadczonych przez te podmioty.

Licencja:

O ile nie stwierdzono inaczej, firma justalpaka lub jej licencjodawcy s膮 w艂a艣cicielami praw w艂asno艣ci intelektualnej wszystkich materia艂贸w zamieszczonych na Stronie justalpaka. Wszelkie prawa w艂asno艣ci intelektualnej zosta艂y zastrze偶one. U偶ytkownicy mog膮 uzyska膰 dost臋p materia艂贸w dost臋pnych na Stronie justalpaka na w艂asny u偶ytek, z zastrze偶eniem ogranicze艅 okre艣lonych w niniejszym regulaminie.

Zabrania si臋:

 • Kopiowania lub ponownego publikowania materia艂贸w umieszczonych na Stronie justalpaka
 • Sprzeda偶y, wypo偶yczania lub udzielania sublicencji na materia艂y umieszczone na Stronie justalpaka
 • Odtwarzania, powielania lub kopiowania materia艂贸w zamieszczonych na Stronie justalpaka
 • Ponownego rozpowszechniania tre艣ci zamieszczonych na Stronie justalpaka

Niniejsza umowa zaczyna obowi膮zywa膰 w dniu jej sporz膮dzenia.

U偶ytkownicy maj膮 mo偶liwo艣膰 zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w niekt贸rych cz臋艣ciach niniejszej Strony internetowej. justalpaka} nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie sprawdza komentarzy przed ich umieszczeniem na Stronie. Komentarze nie odzwierciedlaj膮 pogl膮d贸w i opinii justalpaka, jej przedstawicieli ani podmiot贸w stowarzyszonych. Zamieszczone komentarze odzwierciedlaj膮 pogl膮dy i opinie osoby, kt贸ra je zamie艣ci艂a. W zakresie przewidzianym przez obowi膮zuj膮ce prawo justalpaka nie odpowiada za komentarze ani nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek zobowi膮zania, szkody lub wydatki spowodowane lub poniesione w wyniku wykorzystania, zamieszczenia lub pojawienia si臋 komentarzy na niniejszej Stronie.

justalpaka zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania tych, kt贸re mo偶na uzna膰 za nieodpowiednie, obra藕liwe lub naruszaj膮ce niniejsze warunki.

U偶ytkownik zapewnia i o艣wiadcza, 偶e:

 • Jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej Stronie internetowej i posiada wszelkie niezb臋dne licencje i zgody, aby to robi膰;
 • Komentarze nie naruszaj膮 praw w艂asno艣ci intelektualnej, w tym mi臋dzy innymi praw autorskich, patent贸w lub znak贸w towarowych stron trzecich;
 • Komentarze nie zawieraj膮 tre艣ci o charakterze oszczerczym, znies艂awiaj膮cym, obra藕liwym, nieprzyzwoitym lub w inny spos贸b niezgodnym z prawem, stanowi膮cym naruszenie prywatno艣ci.
 • Komentarze nie b臋d膮 wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania dzia艂alno艣ci biznesowej lub zwyczaj贸w, ani do prezentowania dzia艂a艅 komercyjnych lub niezgodnych z prawem.

Niniejszym U偶ytkownik udziela justalpaka niewy艂膮cznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upowa偶nianie innych os贸b do wykorzystywania, powielania i edytowania jego komentarzy w dowolnej formie i we wszystkich formatach lub mediach.

Zamieszczanie odno艣nik贸w do naszych tre艣ci

Nast臋puj膮ce podmioty mog膮 umieszcza膰 odno艣niki do naszych tre艣ci bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Organy rz膮dowe;
 • Wyszukiwarki internetowe;
 • Organizacje prasowe;
 • Podmioty zajmuj膮ce si臋 rozpowszechnianiem katalog贸w online mog膮 zamieszcza膰 linki do naszej Strony w taki sam spos贸b, w jaki zamieszczaj膮 hiper艂膮cza do stron internetowych innych wymienionych podmiot贸w; oraz
 • Akredytowane przez system dzia艂alno艣ci, z wyj膮tkiem organizacji non-profit, punkt贸w handlowych dla organizacji charytatywnych oraz grup zbieraj膮cych fundusze na cele charytatywne, kt贸re nie mog膮 zamieszcza膰 hiper艂膮czy do naszej Strony internetowej.

Organizacje te mog膮 zamieszcza膰 odno艣niki do naszej strony g艂贸wnej, publikacji lub innych materia艂贸w zamieszczonych na Stronie pod warunkiem, 偶e odno艣nik ten (a) nie wprowadza w b艂膮d; (b) nie sugeruje, 偶e jest sponsorowany, promowany lub uznany przez stron臋 linkuj膮c膮 oraz jej produkty i/lub us艂ugi, je艣li nie jest to zgodne z prawd膮 ; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkuj膮cej.

Dopuszczamy mo偶liwo艣膰 rozwa偶enia i zatwierdzenia innych pr贸艣b o link od nast臋puj膮cych typ贸w organizacji:

 • powszechnie znanych 藕r贸de艂 informacji dla konsument贸w lub podmiot贸w gospodarczych;
 • dzia艂alno艣ci internetowych typu dot-com;
 • stowarzysze艅 lub innych podmiot贸w reprezentuj膮cych organizacje charytatywne;
 • dystrybutor贸w katalog贸w internetowych;
 • portali internetowych;
 • firm ksi臋gowych, prawniczych i konsultingowych; oraz
 • instytucji edukacyjnych i stowarzysze艅 handlowych.

Zaakceptujemy pro艣by o link od tych podmiot贸w, je艣li uznamy, 偶e: (a) link nie b臋dzie nas stawia艂 w niekorzystnym 艣wietle wzgl臋dem nas samych lub naszych akredytowanych dzia艂alno艣ci; (b) nie odnotowano u nas 偶adnych negatywnych zapis贸w zwi膮zanych z dan膮 organizacj膮; (c) korzy艣膰 dla nas wynikaj膮ca z widoczno艣ci hiper艂膮cza rekompensuje brak nazwy justalpaka; oraz (d) link wyst臋puje w kontek艣cie informacji og贸lnych zasob贸w.

Podmioty te mog膮 zamieszcza膰 linki do naszej strony g艂贸wnej pod warunkiem, 偶e link ten (a) nie wprowadza w b艂膮d; (b) fa艂szywie nie sugeruje sponsorowania, promowania lub zaakceptowania witryny linkuj膮cej i jej produkt贸w lub us艂ug; oraz (c) wpisuje si臋 w kontekst witryny linkuj膮cej.

Je艣li nale偶ysz do organizacji wymienionych w punkcie 2 powy偶ej i jeste艣 zainteresowany umieszczeniem linku do naszej Strony internetowej, zg艂o艣 nam to wysy艂aj膮c e-mail na adres justalpaka. W e-mailu nale偶y poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, nazw臋 organizacji / podmiotu, informacje kontaktowe oraz adres URL swojej witryny, list臋 adres贸w URL, z kt贸rych zamierzasz linkowa膰 do naszej Strony, a tak偶e list臋 adres贸w URL naszej witryny, do kt贸rych chcesz linkowa膰. Nasz czas odpowiedzi wynosi od 2 do 3 tygodni.

Zatwierdzone podmioty mog膮 zamieszcza膰 odno艣niki do naszej Strony w nast臋puj膮cy spos贸b:

 • U偶ywaj膮c naszej nazwy (firmy); lub
 • Poprzez zastosowanie ujednoliconego identyfikatora zasob贸w, do kt贸rego prowadzi odno艣nik; lub
 • Stosowanie innych opis贸w naszej Strony internetowej, do kt贸rej kieruje link, uzasadnionych z punktu widzenia kontekstu i formatu tre艣ci strony linkuj膮cej.

Nie wyra偶amy zgody na wykorzystanie logo lub innych element贸w graficznych justalpaka w celu umieszczenia linku bez umowy licencyjnej na wykorzystanie znaku towarowego.

Odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰:

Nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek tre艣ci, kt贸re pojawiaj膮 si臋 na innych stronach internetowych. Zobowi膮zujesz si臋 do zapewnienia nam ochrony przed wszelkimi roszczeniami, kt贸re zostan膮 postawione wobec Twojej Strony. Link(i) nie powinny by膰 umieszczane na Stronie, kt贸ra mo偶e by膰 postrzegana jako oszczercza, nieprzyzwoita lub niezgodna z prawem, lub kt贸ra w inny spos贸b 艂amie, lub zach臋ca do 艂amania, prawa os贸b trzecich.

Zastrze偶enia praw:

Zastrzegamy sobie prawo do za偶膮dania usuni臋cia wszystkich lub wybranych link贸w kieruj膮cych do naszej Strony. Podmioty linkuj膮ce zobowi膮zuj膮 si臋 do natychmiastowego usuni臋cia wszystkich link贸w prowadz膮cych do naszej Strony w przypadku otrzymania takiego 偶膮dania z naszej strony. Zastrzegamy sobie r贸wnie偶 prawo do zmiany niniejszych warunk贸w i zasad linkowania w dowolnym momencie. Umieszczanie link贸w do naszej Strony oznacza akceptacj臋 i zobowi膮zanie do przestrzegania niniejszych zasad i warunk贸w.

Usuwanie link贸w z naszej Strony

Je艣li zauwa偶ysz na naszej Stronie link, kt贸ry z jakichkolwiek powod贸w jest obra藕liwy, skontaktuj si臋 z nami i poinformuj nas o tym w dowolnym momencie. Rozpatrzymy pro艣b臋 o usuni臋cie linku. Nie zobowi膮zujemy si臋 jednak do usuni臋cia takiego linku, ani do udzielenia bezpo艣redniej odpowiedzi osobie zg艂aszaj膮cej.

Nie gwarantujemy, 偶e informacje zawarte na tej stronie s膮 poprawne. Nie zapewniamy ich kompletno艣ci ani dok艂adno艣ci, ani nie zobowi膮zujemy si臋 do utrzymania dost臋pno艣ci strony lub aktualizacji materia艂贸w na niej zawartych.

Wy艂膮czenie odpowiedzialno艣ci:

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowi膮zuj膮ce prawo, nie udzielamy 偶adnych por臋cze艅, gwarancji i innych zobowi膮za艅 wzgl臋dem naszej strony internetowej i sposobu jej wykorzystywania. 呕adne z postanowie艅 niniejszej klauzuli wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci nie b臋dzie:

 • ogranicza膰 lub wy艂膮cza膰 naszej lub Twojej odpowiedzialno艣ci za 艣mier膰 lub odniesione obra偶enia cia艂a
 • ogranicza膰 lub wy艂膮cza膰 naszej lub Twojej odpowiedzialno艣膰 za oszustwa lub 艣wiadome wprowadzanie w b艂膮d;
 • ogranicza膰 odpowiedzialno艣ci naszej lub Twojej w jakikolwiek spos贸b, kt贸ry nie jest zgodny z obowi膮zuj膮cym prawem; lub
 • wy艂膮cza膰 odpowiedzialno艣ci naszej lub Twojej, kt贸ra nie mo偶e zosta膰 wy艂膮czona na mocy obowi膮zuj膮cego prawa.

Ograniczenia i wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci zawarte w tym ust臋pie oraz w innych miejscach tego wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci: (a) nie naruszaj膮 postanowie艅 poprzedniego ust臋pu; oraz (b) reguluj膮 wszystkie zobowi膮zania wynikaj膮ce z tego wy艂膮czenia odpowiedzialno艣ci, w tym zobowi膮zania wynikaj膮ce z umowy, z czynu niedozwolonego oraz z tytu艂u naruszenia obowi膮zk贸w ustawowych.

Pod warunkiem, 偶e strona internetowa oraz informacje i us艂ugi na niej zawarte s膮 udost臋pniane nieodp艂atnie, nie ponosimy odpowiedzialno艣ci za powstanie jakichkolwiek strat lub szk贸d o dowolnym charakterze.